Home  Danske sider

Balvikas historier

"Vær på udkig efter øjne  fyldt med tårer...

 

 Mennesket er som et frø. Ligesom frøet spirer og herefter bliver en plante for til sidst at blive et træ, som giver jer frugt, skulle mennesket på samme måde vokse og blomstre, skulle vise fredens blomster og uddele disse blomster til resten af verden. Mennesket har fået to aspekter af sit eget liv. Det ene relaterer til hans levebrød og det andet til det ultimative mål for hans liv.

Idag udvikler mennesket evner til at blive i stand til at forøge sit levebrød, men har ikke kapaciteten til at undersøge målet for hans liv. Den åndelige verden og den materielle dag-til-dag verden kan ikke være to forskellige verdener. Men idag går alle vore anstrengelser - fra vi står op til vi går i seng igen - ulykkeligvis ud på at forøge de egenskaber, der relaterer til denne udvendige verden. Det er imidlertid ikke muligt at tænke på dag-til-dag-verdenen uden at tænke på den evige eller åndelige verden.

Der er også en lille historie, som er blevet givet som et eksempel, for dette:

Lad os tage historien om kvinden, som bærer en krukke fyldt med vand på hendes hovede. Hun taler og spøger med de andre kvinder og er fuldstændigt fri, når hun går. Men samtidig tager hun meget hensyn til krukken med vand på hendes hovede. Medens vi lever i den normale verden, idet vi tager tingene let, når de kommer, må vi også tage meget hensyn til de åndelige aspekter og bør ikke glemme dem.

 

 

Uanset hvilket arbejde, du må være i gang med, vil Gud tage sig af dig, hvis du har din opmærksomhed på det Guddommelige.

Der er endnu et eksempel på dette:

En mor vil lægge hendes barn til at sove og hun vil vende tilbage til hendes arbejde. Alt i medens vil hendes opmærksomhed være på barnet og lige så snart, hun hører barnets gråd, vil hun komme løbende. Ligesom moderen kommer løbende fra hendes arbejde lige så snart hun hører barnets gråd, lige sådan vil Herren komme, hvis mennesket råber fra sit hjertes dybde - selvom Herren har travlt, vil Han komme og hjælpe Sine hengivne.

Gud spørger ikke hvilken sti, denne hengivne tager, eller hvilke lovsange, han synger osv., men Han vil kun se på den oprigtighed, med hvilken den hengivne råber.

-Baba-

 Fra Bal Vikas bladet januar og februar måned 1998:

Oversættelse: Inge Lise Christiansen

  copyrights:- www.saibabaofindia.com/saibaba

                           (Sai Baba of India)