HOME    Sai Daily News  Danske sider

Sai Babas juletale 2004


Kærlighed og oprigtige bønner giver succes i jeres liv.

Hvordan kan det være, at solen står op om morgenen og går ned om aftenen med yderste regelmæssighed hver dag? Hvordan kan det være, at stjernerne blinker smukt på himlen om natten og gemmer sig dagen igennem? Hvordan kan det være, at vinden blæser uophørligt og støtter de levende væsener uden at hvile - selv for et øjeblik. Hvordan kan det være, at floderne flyder uophørligt og laver klukkende lyde?

(Telegu digt)

Ordet Jagat (verden) betyder ”det, der er født, opretholdt og til sidst opløst”. Gud, der er ansvarlig for denne skabelse, opretholdelse og opløsning af verden, har ikke nogen specifik form. Han gennemtrænger hele verden i form af de fem elementer, nemlig æter, vind (luft), ild, vand og jord. Der er ikke noget sted eller nogen person, i hvilken disse fem elementer ikke er til stede. Den samme sandhed bliver kundgjort i Bhagavad Gita (helligt skrift): Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavruthya Tishthati (med hænder, fødder, øjne, hoved, mund og ører, der gennemtrænger alt, gennemtrænger Han hele universet). Der er intet sted, hvor Gud ikke eksisterer. Hvordan kan nogen fatte eller forklare princippet i en sådan altgennemtrængende Guddommelighed? Folk tilskriver Gud forskellige navne og forme. De fejrer fødselsdagene for deres valgte guddommelige former, tilbeder dem og opnår glæde derved. Men det er ikke muligt for nogen at fatte hele det Guddommeliges Natur. Alligevel har ingen råd til at ignorere dette faktum. Når barnet bliver skilt fra moderens mave, begynder det at græde. Hvad er grunden til det? Det øjeblik, I putter en dråbe honning eller mælk på dets tunge, holder barnet op med at græde. Ud fra dette kan vi sige, at alle er født med sult og tørst. Hvilken slags sult er det? Er det verdsligt eller åndeligt? Det er svært at dømme om, hvem der bliver født med hvilken type sult. Imidlertid er sult almindeligt for alle. Mad er essentielt for at tilfredsstille ens sult. Det er hver enkelt individs pligt at stræbe efter at brødføde sig selv og også at dele med andre.

Gud har hverken fødsel eller død. Han er ud over alle navne, former og attributter.

Gud er evig uden fødsel eller død. Han har ingen begyndelse, midte eller slutning. Han er allestedsnærværende og er det evige Vidne.

(Telegu digt)

Hvordan kan nogen give et specifikt navn til Gud, som er almægtig og altgennemtrængende? Jorden absorberer regnvand og forsyner afgrøden med det. Som et resultat, høster vi udbyttet. Således opretholder Moder Jord vores liv ved at give os vores næring. Vand er essentielt for vores overlevelse. Man kan leve uden mad i nogle få dage, men ingen kan leve uden vand. Vand er Guds gave. Det kan kun fås ved bøn og ikke med andre midler. Mange steder udfører folk tilbedelse og beder specielle bønner for at påkalde Guddommelig Nåde og få vand. Fattig eller rig, alle må bede til Gud, for Han er Den, der giver os mad og vand. Mennesket kan ikke skabe mad og vand selv. Det ved ikke engang, hvilken type mad, der er essentielt for at leve et sundt liv. Det burde bestræbe sig på at forstå dette.

Hvad end Gud gør, er det til verdens velfærd. I må forstå, at verden netop er Guds Form. Der er ikke forskel på Skaberen og Skabelsen. Man bør ikke tilbede Gud for opfyldelsen af verdslige ønsker. Vi burde bede til Gud for at nå Ham. Han øser Sin Nåde ud over den hengivne og giver jer alt, hvad I behøver. Han alene ved, hvad der er godt for Skabelsen. Alt, I behøver, bliver givet af Ham, når tiden er inde. Uden nogen åbenlyse anstrengelser fra jeres side, giver Han, hvad I fortjener. Det er ikke en sand hengivens egenskab at føle sig skuffet og give Gud skylden, hvis hans ønsker ikke bliver opfyldt. Det er den hengivnes pligt at finde veje og måder til at fortjene Guddommelig Nåde og bestræbe sig på at nå Ham.

Ingen kan fatte Guds veje. I denne sammenhæng sang Saint Thyagaraja et vers:

Ikke engang et græsstrå vil bevæge sig uden Guddommelig Vilje,
lige fra en myre til Brahman, gennemtrænger Gud alting,
men nogle folk forstår ikke dette og bliver stolte af deres intelligens,
men ingen, nok så mægtig, ved, hvad der vil ske i næste øjeblik.

(Telegu digt)


Ingen kan forstå eller forklare Guddommelige Planer. Gud alene kender Sine Planer og kun Han kan udføre Dem. Ingen kan forudse, når Gud vil øse Sin Nåde ud over et individ. Kun Gud kender svarene på spørgsmål om hvem, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan. Hvis man glemmer Gud og bliver ført væk af ego og følelsen af at være handlingens mand, møder man ikke succes med sine bestræbelser. Alt kan opnås ved bøn. Der er intet større end bøn. Derfor må alle nødvendigvis ofre sine bønner til Gud. Imidlertid bør man ikke bede om verdslige vindinger. ”Åh Gud! Jeg ønsker Din Kærlighed og intet andet”. Dette burde være jeres konstante bøn. Når du engang vinder Guds Nåde, kan du overvinde hele verden.


I kan påtage jer enhver opgave, men lad være at bede til Gud om opfyldelsen af jeres påtagne opgave. Overlad i stedet alt til Hans Vilje. Hav fuld tro på, at Han vil gøre, hvad der er godt for jer. Bed til Ham: ”Åh Gud, Vær sød at tage dig af vore behov hvert øjeblik af vort liv.” Hvis I udfører jeres pligter og overgiver alt til Guds Vilje, vil I virkelig opnå succes med jeres opgaver. Men Swami´s Vilje udføres på det passende tidspunkt - uden noget varsel eller planlægning. Hvad Swami end ønsker, kommer - selvom der ikke er blevet bedt om det. Men Swami vil gerne gøre endnu en ting klar. Når ting, vi ikke har bedt om, kommer til os, anvender vi dem også til andres gode. Swami ønsker intet overhovedet! Swami´s eneste formål med at komme her er at få jer til at få den bedste udnyttelse af denne mulighed og leve jeres liv på en glad og hellig måde. I behøver ikke at give Mig noget til Mig selv. Swami er altid parat til at opfylde jeres ønsker. Men før I udtrykker jeres ønske, burde I spørge jer selv, om I virkelig fortjener det.


En hvilken som helst kæmpe opgave kan udføres ved hjælp af bøn. Derfor bed stille til Gud. Bed ikke om opfyldelse af jeres små ønsker. Opgiv alle ønsker og bed helhjertet med Kærlighed til Gud. I vil virkelig finde tilfredshed i livet. I kan kun forstå og opleve Guddommelighed gennem Kærlighed. Nogle folk klager: ”Swami, Gud kommer ikke for at redde os til trods for vore uophørlige bønner”. Jeg siger til dem: ”Fejltagelsen beror på jeres bønner og ikke på Gud.” Hvis jeres bønner er inderlige, vil de sandelig blive besvaret. Der er intet, Gud ikke kan udrette.


Fortællingerne om Herren er de vidunderligste og helligste i alle tre verdener. De er som knive, der overskærer de verdslige bindingers slyngplanter. De forædler og opløfter virkelig. De overfører lyksalighed til de vise og de seende, der gør bodshandlinger i skovene.

(Telegu digt)


I dag fejrer vi Julens Hellige Fest. Vi burde fejre den i den sande ånd uden at involvere smålige ønsker. Jesus var Guds Søn. Idet han blev korsfæstet, sagde han: ”Åh Fader, Din Vilje ske.” Når I overgiver jer til Guds Vilje, vil Han tage Sig af jer. Lad være med at udvikle overlegenhedskompleks. Opgiv ego og pragt. Bed stille og inderligt. Hvis jeres bønner ikke bliver besvaret, kan I selvfølgelig spørge Mig. Gud er ikke begrænset til et eller andet sted i et fjernt hjørne. Han bor altid i jeres hjerte. Han kan udføre alt. Han er altid parat til at udføre en hvilken som helst opgave, det være sig en stor eller en lille, for Sine hengivnes skyld. Alle er Hans børn. Derfor vil han selvfølgelig svare på jeres bønner. Jesus lærte jer: ”Alle er Guds børn”. Når I har en så fast overbevisning, kan vi overkomme en hvilken som helst opgave. I behøver ikke at gennemgå voluminøse bøger. Fyld jeres hjerte med Kærlighed og overlad alt til Hans Vilje. I vil helt sikkert opnå succes i jeres bestræbelser.


Kærlighedens Legemliggørelser!

Kærlighed er kvintessensen i Swami´s taler. Hans Kærlighed er kraft. Der er intet større end Kærlighed. Når I udvikler Kærlighed, kan I med lethed se livets udfordringer i øjnene og fremstå sejrrige. Gud vil altid være med jer, i jer og omkring jer og vil tage Sig af jer. En hvilken som helst kæmpe opgave kan fuldføres ved bøn. Men jeres bønner bør være inderlige. Der bør være enhed i tanke, ord og handling. I må udvikle en fast tro på, at Swami er i jer og at Han altid lytter til jeres bønner. Hvis I tror, at Swami er udenfor, hvordan kan jeres bønner nå Ham?


Kærlighedens Legemliggørelser!

Det er kun Kærlighed, der kan hjælpe jer til at opnå succes i jeres liv. Lad derfor Kærlighed udvikle sig. Det er den sande bøn, Gud forventer fra jer.


Bhagawan endte Sin Tale med en Bhajan: ”Prema Mudita Manase Kaho…”