Home

Til alle, der er mine hengivne.

Babas brev til sin bror.
Hans storebror, Seshamaraju, som var lærer i telegu, og som Baba
boede hos, mens Han gik i skole, blev urolig. Han bemærkede det
stigende antal biler, der kom og tog hans uspolerede lillebror med
ind til de store byer, hvor Han kunne tiltrækkes af usunde
fristelser. Han blev også bestyrtet, da han læste nogle overfladiske
og ret kritiske avisartikler om sin lillebror. Derfor skrev han til
Baba for at advare Ham mod de fristelser og faldgruber, Han udsatte
sig for.
Den nu afdøde forfatter og mangeårige oversætter af Babas taler og
artikler, N. Kasturi, fik overdraget det svar, som Baba sendte til
sin bror. Brevet er gengivet i bind to af bogen Sathyam Sivam
Sundaram. Selv om brevet er adresseret til Babas bror, ses det fra
allerførste linie, at det er en universel erklæring.
 

Til alle, der er mine hengivne.
Min kære! Jeg har modtaget den meddelelse, som du skrev og sendte. I
den fandt jeg din hengivelses og kærligheds brusende strøm med
understrømme af tvivl og uro. Lad mig fortælle dig, at det er umuligt
at lodde hjertets dybde og forstå naturen hos dem, der har opnået
åndelig visdom, jnanier, yogier, asketer, helgener og vismænd.
Mennesker er udrustet med mange forskellige karakteregenskaber og
holdninger; så hvert menneske dømmer efter sin egen opfattelse, taler
og argumenterer i lyset af sin egen natur.
Vi må hver holde os til vor egen rette vej, vor egen visdom, vor egen
beslutning, uden at blive påvirket af, hvad andre mener. Som det
siges i et ordsprog, er det kun det træ, der er fuldt af frugt, der
bliver udsat for en byge af sten fra forbipasserende.
Det gode ægger altid det onde til bagvaskelse; det onde provokerer
altid det gode gennem latterliggørelse. Sådan er denne verdens natur.
Man forbavses, hvis sådanne ting ikke sker.
Man må have medynk med disse mennesker snarere end fordømme dem. De
ved ikke bedre. De har ikke tålmodighed til at undersøge, hvad der er
rigtigt. De er for fulde af begær, vrede og indbildskhed til at se
klart og forstå fuldt ud. Så de skriver alle mulige ting. Hvis de
vidste bedre, ville de ikke tale eller skrive sådan. Vi skal heller
ikke tillægge sådanne kommentarer nogen værdi eller tage dem til os,
sådan som du synes at gøre. En dag vil Sandheden visselig sejre;
usandhed kan aldrig vinde. Usandhed kan godt se ud til at få
overtaget over Sandheden, men dens sejr vil blegne bort, og Sandheden
vil genoprette sit herredømme.
De store bliver ikke opblæste, når mennesker tilbeder dem, og de
krymper sig ikke, når folk hånligt afviser dem. Faktisk er der ingen
hellig tekst, der indeholder regler om, hvordan de store skal leve
deres liv eller foreskriver vaner og holdninger, som de må tilegne
sig. De kender selv vejen, de skal gå; deres visdom styrer og
helliggør deres handlinger. Selvtillid og gode gerninger er deres to
særlige kendetegn. De kan også være beskæftiget med at fremme deres
hengivnes velfærd og med at tildele dem frugterne af deres
handlinger. Hvorfor skulle du lade dig påvirke af forvirring og
bekymring, så længe jeg tager mig af disse to områder? Når det kommer
til stykket, påvirker folkets lovprisninger og beskyldninger ikke
virkeligheden, Atma; de kan kun påvirke den ydre fysiske ramme.
Jeg har en opgave: At nære hele menneskeheden og sikre alle mennesker
et liv fuldt af lyksalighed, ananda. Jeg har afgivet et løfte: At
lede alle, der kommer bort fra den lige vej, tilbage til godheden og
frelse dem. Jeg er bundet til et "arbejde", som jeg elsker:
At fjerne de fattiges lidelser og give dem, hvad de mangler. Jeg har
"grund til at være stolt", for jeg redder alle, der
tilbeder mig og er mig hengivne på rette måde. Jeg har min definition
på den "hengivelse", jeg forventer: De, der er mig
hengivne, må tage glæde og sorg, vinding og tab med samme sind.
Det betyder, at jeg aldrig vil opgive dem, der følger mig. Når jeg
således er beskæftiget med min gavnlige opgave, hvordan kan mit navn
da nogensinde blive tilsmudset sådan, som du frygter? Jeg vil råde
dig til ikke at tage dig af sådan absurd snak. Store sjæle, mahatmas,
opnår ikke deres storhed ved, at nogen kalder dem store; de bliver
ikke små, når nogen kalder dem små. Kun de lave, der svælger i opium
og marihuana og påstår, at de er uforlignelige yogier, kun de, der
citerer hellige tekster for at retfærdiggøre deres vellevned og
stolthed, kun de, der er tørre lærde, som gør sig til af deres logik
og deres evne til at argumentere, vil berøres af ros eller dadel. Du
må have læst helgeners og guddommelige skikkelsers livshistorier; i
disse bøger må du have læst om endnu værre usandfærdigheder og mere
rystende beskyldninger, som de er blevet udsat for. Dette er
mahatmaers lod overalt og til alle tider. Hvorfor tager du dig så
disse ting så nær? Har du ikke hørt om hunde, der hyler ad månen?
Hvor længe kan de blive ved? Ægtheden vil snart vinde.
Jeg vil ikke opgive min mission, ej heller min beslutsomhed. Jeg ved,
at jeg vil fuldføre. Jeg behandler den ære og vanære, den berømmelse
og kritik, der måtte følge, med samme sindsligevægt. I mit indre er
jeg upåvirket. Jeg handler kun i den ydre verden; jeg taler og
bevæger mig omkring for den ydre verdens skyld og for at melde min
ankomst til menneskene, herudover bekymrer de mig ikke.
Jeg hører ikke til noget bestemt sted. Jeg er ikke bundet til noget
bestemt navn. Jeg har ikke noget "mit" eller
"dit". Jeg svarer, ligegyldigt hvilket navn, du bruger. Jeg
går, hvorhen jeg end føres. Dette er mit allerførste løfte. Jeg har
ikke hidtil afsløret det for nogen. For mig er verden noget, der er
langt borte, adskilt. Jeg handler og bevæger mig omkring alene for
menneskehedens skyld. Ingen kan til fulde forstå min Herlighed, hvem
han end er, hvilken undersøgelsesmetode, han end anvender og hvor
længe, han end forsøger.
Du kan selv se den fulde Herlighed i de kommende år. Hengivne må have
tålmodighed og selvbeherskelse.
Jeg er ikke bekymret for eller utålmodig efter, at disse
kendsgerninger bliver kendt. Jeg har ikke noget behov for at skrive
disse ord. Jeg har skrevet dem, fordi jeg følte, at det ville pine
dig, hvis jeg ikke sendte et svar.
Din Baba