Intervju med en grupp journalister från Mumbai
Jag är evigt ny och evigt gammal.
Jag kommer alltid för att återställa rättfärdighet,
hjälpa de ädla och rättskaffens och utbilda de ‘blinda’.
Jag är Gud som orsakar skapelse, upprätthåller och upplöser.
Det finns ingen substans, ingen realitet annan än Jag.
Jag är den primala orsaken och primala substansen.
Sri Sathya Sai Baba
Danske siderDK FLAG

Intervju med Sri Sathya Sai Baba publicerad i The Times of India 12 mars 1999
Sri Sathya Sai Baba är med lätthet en av de populäraste andliga ledarna i dagens Indien. Han drar till sig ett följe som räknas i tiotals miljoner och går över gränser av kaster, språk, regioner och nationer. Han har blivit berömd på grund alla mirakel Han utför, speciellt Hans förmåga att materialisera den heliga askan och andra föremål ur tomma luften. Rationalisterna har hela tiden angripit Honom. Men Baba, som Han hänvisas till både av vördnad och tillgivenhet av sin hängivna, träder bara fram starkare ur dessa kontroverser.
Hur relaterar Du Dig själv till Sai Baba av Shirdi?
Denna kropp har inte sett honom.
Indier vänder sig allt mer till Gudsmän och Gudskvinnor. Är det ett tecken på växande osäkerhet inom dem eller är det något annat?
Detta är i grunden sökande efter Gud. Det gudomliga finns inom varje person. Sökandet är efter denna gudomlighet. Gudsrealisation kan inte ses som ett tecken på osäkerhet. Det är en positiv strävan av vara ett med Gud. Det är ett gott tecken.
Fastän mänskligheten outtröttligt söker Gud, upplever den sig alltmer uppslukad av misär. Vad är orsaken till detta?
Bindning till kroppen är grundorsaken till allt lidande och förtvivlan. När denna bindning upphör kan vi uppleva gudomlig sällhet. Det finns inget tvivel om det. Eftersom Gud inte har någon kroppslig bindning, fäster han ingen vikt vid Hans kropps lidande.
Vilket är det bästa sättet att tjäna Gud?
Hjälp de fattiga, de svaga, de nedtrampade och opriviligerade. Det finns gudomlighet i oss alla, älska och tjäna därför medmänniskor osjälviskt. Ge ren kärlek till alla runt omkring dig. Religion kan bäst följas genom axiomet ‘Dil mein Ram, Haath mein Kaam’ . Det finns bara en religion - kärlekens religion, en kast - mänsklighetens kast, ett språk - hjärtats språk, en lag - arbetets lag och det finns bara en Gud - Han är allestädes närvarande. Vi bör alla komma ihåg dess enkla men djupa sanningar. Dessa sanningar leder oss till Gud.
Finns det något sätt att undvika mänskligt lidande?
Det är bara karma. Vad som behövs är att följa rättfärdighetens väg. Vi måste underkasta oss den Allsmäktige.
Varför gör Du mirakel som materialisering av en ring, en medaljong, ett halsband, vibuthi och andra objekt? Vad försöker Du bevisa genom att utföra dessa mirakel?
Chatmatkaar eller mirakel är ett billigt ord för vad Jag gör. En trollkarl gör sina trick för att försörja sig och för värdsligt beröm. Men Jag materialiserar dessa talismaner som mina visitkort, som belägg för att gudomligheten kan förändra jord till himmel och vice versa. Att betvivla detta är att avslöja en oförmåga att förstå universums storhet. Jag får mycket tillfredsställelse genom att ge dess talismaner till mina hängivna.
De lidande miljonerna flockas kring dig. De vill överföra sina problem och lidande på dig. Hur mycket av deras lidande kan Du ta på dig?
Jag utför bara min gudomliga uppgift.
Hur lever Du din dag?
Min dag börjar med att bevilja darshan till mina hängivna, intervjuer, bhajans och delta i alla projekt som skapats för mänsklig välfärd. Samma cykel upprepas på eftermiddagen. Fastän Jag känner innehållet i alla brev som Jag får, läser Jag alla för mina hängivnas tillfredsställelse.                     
 

Den idag 74-åriga Baba är känd för att utföra mirakel av olika slag. Mirakel som super special sjukhuset med fri behandling eller det massiva dricksvattenprojektet i det brända inlandet av Andra Pradesh eller det väldiga utbildningskomplexet. De höga och mäktiga i landet rör vid hans fötter och söker Hans välsignelser och det gör också vanliga människor från livets alla skeden. Baba ger alla samma budskap av kärlek.
Baba har inte gett någon intervju till pressen de sista 25 åren. Men nyligen talade Han med S Bala- Krishnan och en grupp journalister från Mumbai i ett litet rum i Hans ashram i Puttaparthi i Andra Pradesh.
Jag undviker mjölk, gröna frukter, torra frukter, sötsaker, klarnat smör, smör, te, kaffe etc. Jag äter ett torftigt mål av ragi (pirogliknande) och gröna grams (rätt av gröna kikärter). Under de sista 60 åren har min vikt varit oförändrad 108 pund (halvkilon). När världen sover, beger Jag mig till mina hängivna, ger dem min vision, tröstar dem och ger dem lättnad och löser deras problem. Jag tar villigt på mig själv mina hängivnas lidande.
Har Du rest utomlands någon gång?
Ja, bara en gång -- till Östafrika. Det var också på grund av den rena kärleken hos en hängiven, som inte lever längre. Jag åkte inte på regeringens inbjudan.
Har Du några planer på att besöka främmande länder och sprida budskapet?
Nej, Där det finns socker samlas myrorna. Sockret går inte ut och jagar myror. Min uppgift är att rena vårt eget land först sedan åka till andra länder.
Du utövar enormt inflytande över landets toppolitiker. Varför präglar Du inte in i dem behovet av värden i det allmänna livet? Om det gjordes skulle Indien vara en mycket bättre plats.
Politiker har valet att följa gott eller dåligt regerande. De traktar vanvettigt efter makt. Men Jag säger dem att politik utan principer, naturvetenskap utan mänsklighet, utbildning utan karaktär och handel utan moral är inte bara värdelöst utan kan visa sig verkligt farligt och skada många människor.
Läser Du tidningar?
Jag läser dem aldrig. Fastän Jag aldrig läser tidningar är Jag medveten om allt som händer runt globen. Vad som är nödvändigt idag är att tidningar skulle vara mer försiktiga och ansvarskännande i deras rapporterande. Publicering av sensationella och meningslösa nyheter måste undvikas. Ingen negativ eller meningslös rapportering, speciellt inte om landets angelägenheter, ska göras eftersom det har många återverkningar utomlands. Om det finns tvivel ska de klaras upp efter fri och uppriktig diskussion med de inblandade. Sanning ska inte kompromissas under några omständigheter.
Du är prefekt vid Sathya Sai universitetet och tillmäter undervisning enorm betydelse. Varför tror Du att undervisningen i Indien har blivit en mekanisk exercis?
Det beror på att undervisningen har skiljts från värden. Undervisning utan värden är meningslös. Det finns behov av att återupprätta värden i undervisningen.
Vilken är Din åsikt om olika politiska partier i Indien?
Alla partier gör gott arbete liksom dåligt. Problemen ligger i oss själva. Vi ska insistera på principer.
Vem kommer att leda Sathya Sai rörelsen efter Dig?
Mina hängivna. Gud kommer att fortsätta att leda dem.
 

online source http://www.sathyasai-se.org/mumbintw.htm